Pundet tar stryk och räntorna på brittiska statspapper lyfter kraftigt sedan Storbritanniens finansminister Kwasi Kwarteng lagt fram ett gigantiskt lånefinansierat paket av skattesänkningar och elsubventioner. Paketet beskrivs som det största i sitt slag sedan 1972.