Tvisten mellan Huawei och Post- och telestyrelsen tas vidare. Kammarrätten har nu meddelat prövningstillstånd i målet som rör förbudet mot…