Det Spotlight-listade medicinteknikbolaget Prostalund föreslår en företrädesemission om 25,7 miljoner kronor. En aktie ger rätt till en teckningsrätt och två teckningsrätter ger rätt till teckning av tre nya aktier till en teckningskurs om 1:25 kronor per aktie.