Point Properties som ägs av Fastator, ett investmentbolag med fokus på fastigheter, kommer inte fullfölja ett förvärv av sex fastigheter från Diös som presenterades i slutet av mars. ”Det rådande finansiella världsläget gör det inte möjligt att på marknadsmässiga villkor få finansiering”, skriver Point Properties i ett pressmeddelande.