Inflationsförväntningarna sjunker bland penningmarknadens aktörer, arbetsmarknadens parter och inköpschefer, enligt Prosperas kvartalsvisa undersökningen. Om ett år väntas inflationen, mätt som KPIF, vara 4,8 procent, att jämföra med 5,2 procent i den förra undersökningen.