Det finns en massa värdefull kunskap bland civila om hur vi ska försvara oss vid en extraordinär händelse i cyberrymden. Dessa personer borde samlas i en frivilligorganisation, likt hemvärnet eller motorcykelkåren, menar KTH-professorn Pontus Johnson.