Miljörelaterade risker dominerar listan över de största hoten mot världsekonomin, men det sker också innovation inom området. ”Vi har absolut en chans att hantera utmaningarna”, säger Göran Finnveden, professor vid KTH.