Rodney Edvinsson har konstruerat en prisomräknare för ”Game of thrones”.