I Stockholm hade 7,3 procent utvecklat antikroppar för covid-19 i månadsskiftet april-maj, enligt Folkhälsomyndighetens nya studie.