”Vore väldigt intressant att få det prövat i högre instans”, säger Daniel Stattin, professor i civilrätt.