Brittiska producentpriser sjönk 0,8 procent i december, jämfört med månaden före, enligt icke säsongsjusterad statistik. Jämfört med motsvarande månad föregående år steg priserna 14,7 procent.