Följderna av sommarens rekordtorka har drabbat nästa led i livsmedelskedjan. Spannmålsskördarna, de sämsta sedan 1959, har drivit upp inköpspriserna rejält och pressar livsmedelsproducenternas redan ansträngda marginaler.