Dryckesbolaget Umida hade en nettoomsättning exklusive punktskatter och övriga rörelseintäkter på 13,1 miljoner kronor under första kvartalet 2024, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år.