Konjunkturen i tjänstesektorn spretar. Medan efterfrågan på tekniska konsulter stiger, går arkitekter på sparlåga. Vad som däremot är genomgående är tjänstebolagens snabbt sjunkande prisökningar. ”Kostnadstrycket minskar på andra branscher. Det blir en positiv spiral”, säger Patrick Joyce, Almega.