Bygget av Nordens högsta kontorshus bland arbetsplatserna som ingår i varslet.