Trots det bistra börsklimatet har det skett flera affärer och riktade nyemissioner där köparen betalat en premie. Det positivt uppfattade signalvärdet överensstämmer ibland, men långt ifrån alltid, med verkligheten.