På Hisingen räknar Preem med att kunna producera en miljon kubikmeter förnybara bränslen per år – men utsläppen kommer att öka.