Det svårbedömda marknadsläget bidrar till att Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, inte vill lämna någon specifik helårsprognos för 2018.