Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett rörelseresultat på 12,5 miljoner kronor för det fjärde…