Tingsrätten friar även chef som stått åtalad för brott mot utlänningslagen.