När försäljningen av ABB:s kraftnätsdivision Power Grids till japanska Hitachi är genomförd upplöses rådande regionstrukturer till förmån för fyra nya affärsområden. Därmed försvinner Sverigechefen Johan Söderströms nuvarande roll.