Delarka som äger fastigheten som huserar Postnords huvudkontor har handelsstoppats på First North.