EU bedömer att pengarna inte lever upp till reglerna för statligt stöd.