Poolunderleverantören Gullberg & Jansson redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan och rörelseförlusten minskade. ”Räntesänkningen som genomfördes nyligen gör våra kunder tryggare”, spår bolaget, som rasat på Spotlight sedan räntorna börjat höjas men fått fart i år.