Efter åratal av kritik ska Försäkringskassan nu utreda hur den hanterar sjukförsäkringen.