Swedbank måste gå till botten med de nya uppgifterna om penningtvätt och lägga alla kort på bordet. Det är kraven från politiskt håll, där flera partier nu flaggar för hårdare tag mot bankerna.