Medicinteknikbolaget Polarcool har ett behov att se över den finansiella ställningen redan under hösten 2023, vilket är tidigare än beräknat.