Riskerna mot status quo börjar prisas in av marknaden, vilket indikeras bland annat av högre volatilitet. Därför är det rimligt att positionera sig försiktigt och fokusera på likvida tillgångar för att ha möjlighet att agera när möjligheter visar sig.