Philadelphia Federal Reserves index över aktiviteten i tillverkningsindustrin i regionen sjönk till 16,8 i augusti jämfört med 21,8 i juli, enligt Reuters.