Philadelphia Federal Reserves index över aktiviteten i tillverkningsindustrin i regionen sjönk till 4,5 i maj jämfört med 15,5 i april.