På tisdagen varnade två tunga prognosmakare för att Sverige går mot sämre tider. Både Danske Bank och Konjunkturinstitutet, KI, är eniga om orsaken: inflationen. Den urholkar hushållens köpkraft, tvingar fram räntehöjningar och skapar oro om framtiden.