Bolagsverket har registrerat fusionen mellan Peptonic och Pharmiva, vilket innebär att medicinteknikbolaget Pharmiva har upplösts.