Pensionsmyndigheten har stämt SEB på cirka 472 miljoner kronor plus ränta, då myndigheten inte anser att banken fullgjort sina skyldigheter som förvaringsinstitut för Allras fonder. Det rapporterar Expressen.