Peckas Naturodlingar redovisar ett nettoresultat på -5,4 miljoner kronor (-2,9) för det fjärde kvartalet 2019.