Personal vid spanska flygplatser kan komma att tas ut i strejk.