Krav från SD och Miljöpartiet att riksdagen tar upp frågan.