På kort sikt väntas efterfrågan på Dometics produkter hålla sig uppe på de flesta geografiska marknader, medan det fria fallet i Nordamerika fortsätter. På längre sikt lär dock efterfrågan surna på fler marknader, tror Pareto som har sänkt sin rekommendation för Dometic från köp till behåll.