Läkemedelsbolaget Moberg Pharmas resultat för det fjärde kvartalet räddades av en milstolpsbetalning från en distributör om knappt 8 miljoner kronor.