Nätbanken Avanzas aktie sjunker efter att Pareto Securities intermäklat en storpost i aktien.