Inflationsförväntningarna fortsätter att dala. De femåriga ligger nu inte långt över den nivå som 2015 fick Riksbanken att införa minusränta och börja köpa räntepapper.