Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar ett ebitda-resultat om 831 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.