Svenska exportbolag, både små och stora, ratar Sverige som tillverkningsnation. Bara fem procent planerar att flytta hem sin produktion de närmaste åren. På Svensk exportkredit, SEK, kallar man trenden som tog fart med pandemin för ”ett hack i kurvan”.