I mars och april, då Sverige snabbt fick anpassa sig till pandemin, blev det omdiskuterat hur svenska folket skulle förhålla sig till sina…