Två budbolag, Instabox och Budbee blir ett gemensamt – Instabee. De båda avser att bilda ett bolag som värderas till 18 miljarder kronor.