Den tyska storbanken Deutsche Bank redovisar en oväntat stor förlust för årets andra kvartal. Resultatet tyngs av stora omstruktureringskostnader.