Inflationstakten sjönk tydligt i både Norge och Danmark i juni. Det kan vara ett gott tecken inför den svenska siffran senare i veckan. Även i Kina var pristrycket mycket dämpat i juni.