Den franska inflationen var 2,3 procent i mars, det lägsta sedan juli 2021 och en snabbare minskning från februarinoteringen än väntat. ”Ligger en aprilsänkning från ECB i korten?”, frågar sig en känd ekonom på X, före detta Twitter.