Detaljhandelns försäljning i USA sjönk 0,2 procent i april, jämfört med månaden före.