Städerna blir allt mer befolkade och det skapar ett myller av butiker, människor, information och reklam.