Medicinteknikbolaget Ossdsign, med verksamhet inom implantat för kraniell rekonstruktion, redovisar ett rörelseresultat om -19,6 miljoner kronor (-16,5) i det tredje kvartalet 2022.